Về sinh viên Fulbright

Tại Việt Nam, sinh viên Fulbright đến từ 52/63 tỉnh thành. Trong đó, phân bổ địa lý ở từng vùng như sau:
  • Miền núi phía Bắc 4%
  • Đồng bằng sông Hồng 22%
  • Bắc Trung Bộ 10%
  • Nam Trung Bộ 10%
  • Tây Nguyên 6%
  • Đông Nam Bộ 42%
  • Tây Nam Bộ 6%

Về ứng viên Fulbright Khoá 2022 - 2026

Đến Khoá 2022-2026, ứng viên Fulbright đến từ 63/63 tỉnh thành ở Việt Nam, và 17 quốc gia.