Tuyên bố về sự đa dạng

Đại học Fulbright Việt Nam xây dựng sức mạnh của mình dựa trên sự đa dạng. Tại Fulbright, các sinh viên, giảng viên và nhân viên làm việc cùng nhau để thấu hiểu, đồng cảm và trưởng thành từ những quan điểm khác biệt của mỗi cá nhân. 

Chúng tôi cam kết đảm bảo sự công bằng trong tiếp cận mô hình giáo dục tại Fulbright bằng cách nhìn nhận và hỗ trợ những em học sinh với năng lực riêng biệt và đa dạng thông qua quy trình tuyển sinh toàn diện và chương trình hỗ trợ tài chính theo điều kiện kinh tế. 

 

 

Quy trình Tuyển sinh toàn diện

Đại học Fulbright Việt Nam tìm kiếm những cá nhân có nền tảng kiến thức vững chắc, có tinh thần cộng tác tốt, có khả năng học tập tốt trong một môi trường giảng dạy bằng tiếng Anh và có những phẩm chất: Khát khao học hỏi, Tinh thần tiên phong, Tinh thần trách nhiệm và quan tâm đến người khác.  

Thông qua một quy trình tuyển sinh toàn diện, Ban Tuyển sinh sẽ xem xét tất cả những thông tin được chia sẻ trong bộ hồ sơ và trong buổi phỏng vấn để lựa chọn các ứng viên sở hữu những tiêu chí và phẩm chất nhà trường đang tìm kiếm. Ban Tuyển sinh sẽ đánh giá thành tích học tập, bao gồm việc cân nhắc các yếu tố môi trường, xã hội liên quan, kết quả các bài thi tiêu chuẩn, các hoạt động và giải thưởng học thuật hoặc ngoại khóa, bài luận, sản phẩm, các thông tin thêm và thể hiện của ứng viên trong buổi phỏng vấn. 

Yêu cầu về tính trung thực

Trên hồ sơ trực tuyến và ở các trao đổi tiếp theo trong quá trình tuyển sinh, ứng viên được yêu cầu cung cấp cho Fulbright các thông tin và hình ảnh trung thực, đầy đủ và chính xác. Hình ảnh bao gồm hình chụp hoặc bản scan từ chính bản gốc của các bảng điểm và các giấy tờ, chứng chỉ, tài liệu khác liên quan đến hồ sơ tuyển sinh của ứng viên. Trong trường hợp cần thiết, Fulbright có quyền yêu cầu ứng viên xuất trình bản gốc hoặc nộp bản sao có công chứng của các giấy tờ đã nộp trực tuyến để đối chiếu.   

Trong trường hợp Fulbright nghi ngờ ứng viên cung cấp thông tin sai sự thật, cố tình loại bỏ dữ liệu quan trọng, cung cấp các hình ảnh giả mạo/chỉnh sửa, hoặc nhờ người khác làm hộ hồ sơ, nhà trường sẽ tiến hành điều traNếu kết luận điều tra cho thấy ứng viên có vi phạm tính trung thực, ứng viên đó sẽ không được phép tiếp tục ứng tuyển vào Fulbright, kể cả trong tương laiBan Tuyển sinh cũng có thể thu hồi lại quyết định tuyển sinh trong trường hợp việc vi phạm tính trung thực được phát hiện ra sau khi đã có kết quả tuyển sinh.