Đây là cổng thông tin trực tuyến của Văn phòng Tuyển sinh và Hỗ trợ Tài chính dành riêng cho quý Phụ huynh và các bạn Học sinh đang có nhu cầu tìm hiểu và nộp hồ sơ Tuyển sinh vào chương trình cử nhân của trường Đại học Fulbright Việt Nam. Nếu có các câu hỏi xin vui lòng tham khảo các kênh liên lạc bên dưới:

Liên hệ với chúng tôi

Gửi email ở hai địa chỉ sau:

  • Bộ phận Tuyển sinh: apply@fulbright.edu.vn 
  • Bộ phận Hỗ trợ Tài chính: finaid@fulbright.edu.vn 

Trò chuyện qua số điện thoại: 028 7303 7788 

  • Bấm phím 1 để gặp bộ phận Tuyển sinh 
  • Bấm phím 2 để gặp bộ phận Hỗ trợ Tài chính 

Theo dõi chúng tôi trên các trang mạng xã hội:

  • Facebook của trường Đại học Fulbright Việt Nam: 

facebook.com/FulbrightUniVN

  • Facebook của Văn phòng Tuyển sinh và Hỗ trợ Tài chính: 

facebook.com/RoadtoFUV

  • Kênh Zalo của Văn phòng Tuyển sinh và Hỗ trợ Tài chính:
  • Instagram của trường Đại học Fulbright Việt Nam: 

instagram.com/fulbrightuniversity