Lời khuyên dành cho ứng viên

Hãy trao đổi và điền hồ sơ tài chính cùng với cha mẹ/người giám hộ của mình. Nếu gia đình ứng viên không cung cấp đủ thông tin, Fulbright sẽ không thể hiểu đầy đủ về tình hình tài chính của gia đình bạn, do đó chúng tôi sẽ không thể xử lý hồ sơ của bạn.

Việc nộp hồ sơ Hỗ trợ Tài chính là miễn phí và thực hiện cùng với Hồ sơ Tuyển sinh tại https://apply.fulbright.edu.vn

  • Nếu gia đình bạn có khả năng tự chi trả các chi phí để theo học tại Fulbright trong 4 năm, bạn có thể chọn “Không tham gia vào Chương trình Hỗ trợ Tài chính.”
  • Nếu cho rằng mình cần nhận hỗ trợ tài chính để theo học tại Fulbright, bạn có thể làm “Hồ sơ đề nghị xét Hỗ trợ Tài chính.”

Thông tin tham khảo

Chỉ những tài liệu đăng tải và thực hiện đúng các yêu cầu hướng dẫn trong hồ sơ trực tuyến mới được xem là hợp lệ. Vì vậy, bạn hãy đọc kỹ những hướng dẫn đó và tham khảo các thông tin sau:

Xin lưu ý: Bộ hồ sơ này chỉ có tính chất tham khảo, một vài thông tin có thể chưa được cập nhậtBộ hồ sơ này không thay thế được bộ hồ sơ trực tuyến trên trang https://apply.fulbright.edu.vn

Các câu hỏi liên quan đến quá trình làm và nộp hồ sơ Hỗ trợ Tài chính có thể được truy cập ở trang Hỏi đáp về Hỗ trợ Tài chính.

Nếu bạn vẫn không tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của mình, có thể trực tiếp liên hệ với chúng tôi qua: 

Trong quá trình làm hồ sơ trực tuyến bạn có thể bấm nút "Trợ giúp” ở góc phải bên dưới màn hình Hồ sơ Financial Aid Opt Out hoặc Financial Aid để trao đổi với nhân viên bộ phận Hỗ trợ Tài chính.

Video hướng dẫn làm hồ sơ "Xác nhận không tham gia Chương trình Hỗ trợ Tài chính"

Video Hướng dẫn các bước thực hiện Hồ sơ Đề nghị xét Hỗ trợ Tài chính