Bên cạnh chương trình Hỗ trợ Tài chính, Đại học Fulbright Việt Nam có các chương trình học bổng dành cho sinh viên như sau:  

Nguyễn-Phương Family Scholarship

Trong nỗ lực mở rộng các phương thức hỗ trợ những sinh viên Việt Nam tài năng theo đuổi một nền giáo dục chất lượng quốc tế để trở thành những thế hệ kiến tạo thay đổi tích cực trong tương lai, Đại học Fulbright Việt Nam và Quỹ VietSeeds đã công bố học bổng Nguyễn-Phương Family Scholarship. Khóa 2023-2027, chương trình học bổng này sẽ tài trợ 100% học phí 4 năm học cho một (01) sinh viên được lựa chọn qua quá trình ứng tuyển vào Đại học Fulbright Việt Nam.

Chương trình học bổng này được thành lập nhờ vào khoản tài trợ hào phóng của ông Nguyễn Phương Lam, một nhà hảo tâm có tiếng ở Châu Á. Tinh thần của học bổng Nguyễn-Phương Family là giúp đào tạo các thế hệ lãnh đạo và kiến tạo thay đổi (trong mọi lĩnh vực xã hội) cho một thế giới nhân từ và bao dung hơn – một thế giới được xây dựng trên sự đoàn kết thay vì cạnh tranh; một thế giới quan tâm đến phát triển con người và bền vững xã hội thay vì chỉ phát triển kinh tế và vật chất; một thế giới dựa trên nguyên tắc rằng ý nghĩa của cuộc sống là ở chính bản thân con người chứ không phải ở những gì họ sở hữu.

Class of 2027 Fulbright University Scholarship

Chương trình Class of 2027 Fulbright University Scholarship được thành lập từ năm 2021 với mong muốn trao cơ hội cho các bạn trẻ Việt Nam tài năng, có tinh thần phụng sự cộng đồng được tiếp cận với nền giáo dục chất lượng quốc tế tại Trường Đại học Fulbright Việt Nam. Học bổng có giá trị tương đương 50% học phí mỗi năm học cho bốn năm tại Fulbright. Các khoản học bổng này sẽ được cộng dồn vào gói hỗ trợ tài chính mà sinh viên đã được thông báo cho đến mức tối đa là 100% học phí cho bốn năm học và phí ở ký túc xá trong hai năm đầu tại Fulbright. 

Chương trình học bổng này được thành lập nhờ khoản tài trợ hào phóng của một nhà thiện nguyện tại Hoa Kỳ. Năm tuyển sinh Khóa 2023-2027, Đại học Fulbright Việt Nam sẽ trao một (01) suất học bổng cho ứng viên thể hiện sự xuất sắc trong học tập và tham gia vào các hoạt động có tác động ý nghĩa với cộng đồng.

Liberico Scholarship

Học bổng Liberico được thành lập dựa trên sự hào phóng và cam kết của Công ty Cổ phần Liberico để hỗ trợ tài chính cho cá nhân có thành tích học tập xuất sắc hoặc thể hiện tinh thần cam kết cao trong các hoạt động phụng sự cộng đồng.

Cùng với trách nhiệm xã hội và tâm nguyện hướng đến xây dựng thế hệ con người tương lai, Liberico dành tặng một (01) suất học bổng có trị giá 285 triệu đồng giảm trừ từ học phí cho năm học 2023 - 2024. Khoản học bổng này sẽ được cộng dồn vào gói hỗ trợ tài chính mà sinh viên đã được thông báo cho đến mức tối đa là 100% học phí của năm học 2023 - 2024.

Bright Futures Scholarship

Từ khóa Tuyển sinh 2023-2027, với tâm nguyện giúp đỡ, chia sẻ cùng các gia đình chịu ảnh hưởng từ chiến tranh trong quá khứ, Quỹ Học bổng Bright Futures của Trường Đại học Fulbright Việt Nam trao tặng các suất học bổng bao gồm chi phí ở Ký túc xá và tiền sinh hoạt phí 30 triệu đồng/năm trong vòng 4 năm cho các bạn sinh viên có thành tích học tập xuất sắc hoặc có tinh thần phụng sự cộng đồng mà bản thân hoặc thành viên gia đình các bạn có những khó khăn di chứng từ các cuộc chiến tranh.

Wheel Cards Scholarship

Trong kỳ Tuyển sinh Khóa 2023-2027, Trường Đại học Fulbright Việt Nam sẽ trao một (01) suất Học bổng Wheel Cards dành cho sinh viên khuyết tật thể chất hoặc sức khoẻ tinh thần được nhận học tại Fulbright. Tổng giá trị của mỗi suất học bổng trong 4 năm tương đương 20.000 USD, theo đó hàng năm sinh viên nhận 3.500 USD hỗ trợ chi phí học tập tại Fulbright và 1.500 USD từ “Quỹ Cơ hội” để chi trả cho các hoạt động khác như học tập, ngoại khóa, nghiên cứu, hội thảo, mua sắm trang thiết bị, hoạt động cộng đồng, thực tập, hoặc dự án tự đề xuất và được nhà trường phê duyệt. 
 
Học bổng Wheel Cards được thành lập nhờ sự hỗ trợ hào phóng của Dự án Wheel Cards, dự án NFT* đầu tiên trên thế giới với nhiều thiết kế sử dụng xe lăn/sản phẩm cho người khuyết tật.

Vietcombank - Fulbright Scholarship

Học bổng thường niên Vietcombank - Fulbright được tài trợ bởi Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm (Vietcombank Thủ Thiêm). Chương trình học bổng này sẽ tài trợ sinh hoạt phí trong hai năm học đầu tiên cho hai (02) sinh viên Khóa 2023-2027 có thành tích học tập xuất sắc và có hoàn cảnh khó khăn nhằm khích lệ, động viên để các bạn cố gắng phấn đấu, đạt được những thành tích cao hơn nữa và có nhiều đóng góp cho đất nước trong tương lai. 

Mỗi suất học bổng có giá trị 60 triệu đồng, tương đương sinh hoạt phí 30 triệu đồng/năm cho 2 năm đầu của chương trình cử nhân tại Fulbright.

Christina Noble - Fulbright Scholarship

Đại học Fulbright Việt Nam và Hiệp hội Bảo trợ Trẻ em Christina Noble (Christina Noble Children’s Foundation – viết tắt là CNCF) ký kết biên bản ghi nhớ thành lập Học bổng Christina Noble – Fulbright. Học bổng được thành lập dưới sự hào phóng và cam kết của Hiệp hội Bảo trợ Trẻ em Christina Noble, các suất học bổng CNCF sẽ được dành cho các sinh viên với hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn đạt thành tích học tập xuất sắc.

Khóa 2023-2027, CNCF sẽ trao 05 (năm) suất học bổng với trị giá 120,000,000 VND (Một trăm hai mươi triệu Việt Nam Đồng)/ học bổng. Mỗi sinh viện được hỗ trợ bởi học bổng này sẽ nhận được tiền sinh hoạt phí 30 triệu đồng/năm trong vòng 4 năm khi tham gia học tập tại Trường Đại học Fulbright Việt Nam.

TPBank STEM Scholarship

Học bổng TPBank STEM được trao cho những sinh viên đang theo học tại trường có thành tích xuất sắc nhất về chuyên ngành STEM do Fulbright và TPBank cùng lựa chọn trong vòng 05 năm, kể từ năm 2021. Năm (05) sinh viên trong các chuyên ngành STEM bao gồm Kỹ thuật, Khoa học Máy tính, hoặc Khoa học Tích hợp sẽ được cấp các khoản tài trợ để thực hiện các dự án nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên ngành họ theo đuổi.  

Chương trình học bổng này được thành lập nhờ vào khoản tài trợ hào phóng của TPBank. 

Community Change-maker Scholarship

Học bổng này được trao cho các sinh viên theo học tại Đại học Fulbright được lựa chọn dưới hình thức các khoản tài trợ cho các dự án chứng minh được trình độ học thuật xuất sắc và/hoặc tác động tích cực đối với cộng đồng.  Năm học 2021-2022, bốn (04) khoản tài trợ được trao cho sinh viên hệ cử nhân và sinh viên thạc sỹ của Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright để theo đuổi các dự án đóng góp cho lợi ích của cộng đồng. 

Chương trình học bổng này được thành lập nhờ vào khoản tài trợ hào phóng của Temasek International.