Chương trình Hỗ trợ Tài chính dựa trên điều kiện kinh tế gia đình nhằm thực hiện cam kết tạo ra một nền giáo dục công bằng và đa dạng của Đại học Fulbright Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ cơ hội học tập rất tốt tại Fulbright chỉ vì giới hạn tài chính

 

“Khi bạn lớn lên trong một gia đình có điều kiện tài chính tốt, bạn sẽ có một khởi đầu vô cùng thuận lợi. Bạn được học thêm, được đầu tư về Tiếng Anh từ nhỏ có các phương tiện và công nghệ bổ trợ để giúp việc học tập thuận lợi hơn. Không có gì hoài nghi nếu bạn có nhiều cơ hội nhận được học bổng (trao dựa vào thành tích học tập) hơn các bạn học sinh ở vùng sâu, vùng xa không có cùng điều kiện hỗ trợ tương đồng. Nếu chỉ trao học bổng, Fulbright có thể vô tình góp phần làm rộng hơn hố cách về cơ hội giữa các học sinh có hoàn cảnh kinh tế gia đình khác nhau. Chúng tôi không muốn tăng thêm khoảng cách bất bình đẳng đó. Fulbright muốn tạo cơ hội tiếp cận giáo dục bình đẳng cho mọi người” – Giám đốc Tuyển sinh và Hỗ trợ Tài chính Lê Thị Quỳnh Trâm chia sẻ.
Theo đuổi giáo dục bình đẳng, Fulbright là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam cung cấp hỗ trợ tài chính dựa trên gia cảnh của sinh viên. Mức hỗ trợ tài chính được trao hoàn toàn trên cơ sở điều kiện tài chính của gia đình mà không xét đến thành tích học tập của sinh viên. Gói hỗ trợ tài chính này bao gồm cả học phí và các chi phí sinh hoạt khác, mà không đi kèm bất gì yêu cầu hoàn trả nào.
Chúng tôi tin rằng mọi học sinh, sinh viên đều có quyền tiếp cận giáo dục, bất kể gia cảnh hay vị thế xã hội. Vẫn còn đó một hành trình dài để tiến tới bình đẳng trong giáo dục, nhưng mọi hành trình đều phải bắt đầu từ những bước đầu tiên.

Triết lý về Hỗ trợ Tài chính

Chương trình Hỗ trợ Tài chính dựa trên điều kiện kinh tế gia đình nhằm thực hiện cam kết tạo ra một nền giáo dục công bằng và đa dạng của Trường Đại học Fulbright Việt Nam.

Fulbright luôn nỗ lực tối đa để hỗ trợ tài chính cho những sinh viên có năng lực mà không đủ điều kiện kinh tế để có thể theo học tại trường. Chúng tôi tin rằng việc thu hẹp khoảng cách tài chính của các gia đình với mức học phí của nhà trường sẽ giúp tạo ra sự đa dạng của cộng đồng sinh viên tại Fulbright. Và điều này sẽ làm phong phú thêm trải nghiệm của các em tại trường.

Đồng thời, chúng tôi cũng tin rằng gia đình có trách nhiệm trước tiên với chi phí giáo dục của con em mình bằng cách cân nhắc kỹ lưỡng và tiếp cận các nguồn tài chính khả dĩ để tính toán mức đóng góp của gia đình cho việc học của ứng viên khi làm hồ sơ đề nghị xét duyệt hỗ trợ tài chính.

Nguyên tắc trao Hỗ trợ Tài chính

Mặc dù Hỗ trợ Tài chính đã khá quen thuộc ở nhiều trường đại học tại Hoa Kỳ nhưng ở Việt Nam khái niệm này vẫn còn mới mẻ. Hỗ trợ Tài chính là khoản hỗ trợ không hoàn lại mà nhà trường trao cho những sinh viên đủ năng lực nhưng không đủ khả năng chi trả toàn bộ chi phí học tập trong 4 năm học Chương trình Cử nhân tại Đại học Fulbright. Mức hỗ trợ tài chính không dựa vào thành tích học tập của sinh viên mà chỉ căn cứ vào hoàn cảnh kinh tế của gia đình sinh viên đó. Mức hỗ trợ tài chính cho suốt bốn năm học của chương trình Cử nhân sẽ được thông báo vào lúc nhận kết quả trúng tuyển.

Với nguồn ngân sách và tài trợ có hạn của Fulbright, mỗi đồng Hỗ trợ Tài chính được trao cho sinh viên này đồng nghĩa với việc một đồng hỗ trợ cho sinh viên khác bị mất đi. Vì vậy, Chương trình Hỗ trợ Tài chính của Fulbright chỉ có thể phát triển và thực sự đem lại lợi ích cho xã hội khi các bạn sinh viên và gia đình trung thực về hoàn cảnh tài chính của mình. Chúng tôi rất mong các ứng viên và gia đình cùng chia sẻ giá trị này với nhà trường.

Để đảm bảo tính công bằng trong chính sách Hỗ trợ Tài chính, Fulbright sẽ rà soát và kiểm tra hồ sơ đề nghị Hỗ trợ Tài chính một cách kỹ lưỡng và sẽ có biện pháp xử lý mạnh mẽ khi chúng tôi phát hiện sinh viên trình bày không chính xác về hoàn cảnh kinh tế gia đình.

Toàn bộ thông tin sinh viên cung cấp sẽ được Fulbright giữ bảo mật tuyệt đối và không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Để được duy trì các gói Hỗ trợ Tài chính, sinh viên cần đảm bảo được thành tích học tập nhất định và tuân thủ Bộ Quy tắc Ứng xử của Fulbright.

Điều kiện tham gia Chương trình Hỗ trợ Tài chính

Chỉ những ứng viên mang quốc tịch Việt Nam và đang nộp hồ sơ tuyển sinh vào chương trình Cử Nhân của Đại học Fulbright Việt Nam, nếu sau khi thảo luận với gia đình và nhận thấy gia đình không đủ khả năng để đóng toàn bộ học phí, đều có thể nộp đơn đề nghị xét duyệt Hỗ trợ Tài chính.

Như vậy nếu ứng viên cần nhận hỗ trợ tài chính, bên cạnh hồ sơ Tuyển sinh, bạn cần hoàn thành “Hồ sơ đề nghị xét duyệt Hỗ trợ Tài chính” cùng với phụ huynh.

Nếu ứng viên đủ kiều kiện tài chính để đóng chi phí học tập tại Fulbright, bên cạnh hồ sơ Tuyển sinh, bạn cần hoàn thành “Xác nhận không tham gia chương trình Hỗ trợ Tài chính” cùng với phụ huynh.

Hiện Fulbright đang cung cấp hỗ trợ tài chính một phần hoặc toàn phần chi phí học tập cho hơn 60% sinh viên.

Quy trình xét duyệt Hỗ trợ Tài chính

Quy trình xét duyệt Hồ sơ đề nghị xét Hỗ trợ Tài chính gồm hai giai đoạn: nộp hồ sơ và phỏng vấn gia đình ứng viên.

Bộ phận Hỗ trợ Tài chính sẽ bắt đầu phân tích Hồ sơ đề nghị xét Hỗ trợ Tài chính sau ngày đóng hồ sơ. Chúng tôi có thể liên hệ với gia đình để thu thập thêm thông tin về thu nhập, chi tiêu, tiết kiệm, và đầu tư. Song song với quá trình này, đây cũng là thời điểm mà Ban tuyển sinh đánh giá Hồ sơ Tuyển sinh của ứng viên qua câu chuyện của các bạn.

Sau khi có quyết định mời ứng viên tham gia vòng phỏng vấn tuyển sinh, Bộ phận Hỗ trợ Tài chính sẽ liên lạc với gia đình để mời phụ huynh tham gia quá trình phỏng vấn hồ sơ hỗ trợ tài chính.

Căn cứ nguồn ngân quỹ sẵn có, cũng như tính cạnh tranh của mỗi ứng viên (dựa vào chất lượng của hồ sơ và phỏng vấn), chúng tôi sẽ phân bổ nguồn ngân quỹ đến các ứng viên theo mức cần hỗ trợ của gia đình cho đến khi hết nguồn ngân quỹ đó.

Ngoài các bạn trúng tuyển, chúng tôi còn lập một danh sách chờ (waitlist). Khi có một ứng viên từ chối không nhập học ở Fulbright, mức hỗ trợ tài chính của ứng viên này (nếu có) sẽ được đưa trở lại nguồn ngân quỹ chung để phân bổ lại cho các bạn trong danh sách chờ.

Các câu hỏi liên quan đến quá trình làm và nộp hồ sơ đề nghị xét duyệt Hỗ trợ Tài chính có thể được truy cập ở trang Hỏi đáp.