Yêu cầu trung thực trong thực hiện hồ sơ Hỗ trợ Tài chính

Với nguồn ngân sách có hạn của Fulbright, mỗi đồng Hỗ trợ Tài chính được trao cho sinh viên này đồng nghĩa với việc một đồng hỗ trợ cho sinh viên khác bị mất đi. Do đó, để đảm bảo tính công bằng trong việc trao các khoản hỗ trợ, Fulbright đề cao tính trung thực của gia đình khi cung cấp các thông tin về hoàn cảnh tài chính của mình.

Trên hồ sơ trực tuyến, Fulbright yêu cầu ứng viên và gia đình cung cấp hình chụp hoặc bản scan từ chính bản gốc của các giấy tờ, báo cáo, và tài liệu. Trong trường hợp cần thiết, Fulbright có quyền yêu cầu ứng viên và gia đình xuất trình bản gốc hoặc nộp bản sao có công chứng của các giấy tờ đã nộp trực tuyến để đối chiếu.

Trong trường hợp Fulbright nghi ngờ ứng viên và gia đình cung cấp thông tin sai sự thật, cố tình loại bỏ dữ liệu quan trọng, cung cấp các giấy tờ/ hình ảnh giả mạo hoặc qua chỉnh sửa, nhà trường sẽ tiến hành điều tra. Tuỳ vào kết luận điều tra, Fulbright có thể quyết định chấm dứt tư cách thí sinh của ứng viên. Đối với ứng viên đã trúng tuyển, nhà trường có thể yêu cầu hoàn trả số tiền trường đã hỗ trợ mà đáng ra họ không thích hợp được nhận hoặc thu hồi quyết định trúng tuyển đã ban hành.

Và để đảm bảo tính chính xác của thông tin, ứng viên được yêu cầu thực hiện bộ hồ sơ này cùng với phụ huynh/người giám hộ.

Yêu cầu để duy trì gói Hỗ trợ Tài chính

Để được duy trì các gói Hỗ trợ Tài chính, sinh viên cần đảm bảo được thành tích học tập nhất định và tuân thủ Bộ Quy tắc Ứng xử của Fulbright.

Các trường hợp đặc biệt

Sinh viên sẽ không được duy trì gói Hỗ trợ Tài chính trong những trường hợp sau:

  • Bảo lưu

Đối với sinh viên xin bảo lưu kết quả học tập, trong thời gian bảo lưu sinh viên sẽ không được nhận bất kỳ khoản Hỗ trợ Tài chính nào từ nhà trường.

Để được bảo lưu gói Hỗ trợ Tài chính, tổng thời gian sinh viên bảo lưu trong chương trình học Cử nhân không được vượt quá một năm. Nếu sinh viên bảo lưu kết quả học tập dài hơn một năm, sinh viên phải nộp lại hồ sơ Hỗ trợ Tài chính - trong các trường hợp này, kết quả xét duyệt hồ sơ phụ thuộc vào nguồn ngân quỹ hiện hữu và nhà trường không cam kết sẽ trao gói Hỗ trợ Tài chính tương tự như trước đây.

  • Nghỉ học

Nếu sinh viên tự ý nghỉ học hoặc nghỉ học để theo đuổi các mục tiêu khác (ví dụ: đi du học, đi làm, …) chương trình Hỗ trợ Tài chính dành cho sinh viên này sẽ tự động chấm dứt.

  • Nhận học bổng hoặc các nguồn tài trợ khác

Đối với sinh viên nhận được các nguồn tài trợ khác cho việc học tập, nhà trường có thể sẽ điều chỉnh gói Hỗ trợ Tài chính cho phù hợp với tình hình tài chính thực tế của sinh viên.

  • Đuổi học

Đối với sinh viên bị đuổi học do bất kỳ lý do gì, chương trình Hỗ trợ Tài chính dành cho sinh viên này sẽ tự động chấm dứt.

  • Đình chỉ học tập

Chương trình Hỗ trợ Tài chính sẽ tạm thời chấm dứt đối với sinh viên bị đình chỉ học tập cho đến khi sinh viên có quyết định được theo học lại tại trường. Khi đó sinh viên cần nộp lại hồ sơ Hỗ trợ Tài chính để được xét duyệt lại và gói Hỗ trợ Tài chính có thể có thay đổi căn cứ theo tình hình mới.